Contact

APARTMENTS

+420 736 634 466           |      info@krumlovskymlyn.cz                        

                                                                                                                        

Company: Krumlovský mlýn a. s.                                                                                                                   
Address: Široká 80, 381 01 Český Krumlov                                                                                                                      
CIN: 25172247                                                                                                                      

VATIN: CZ25172247

Responsible person: Marek Šimon

  Mgr. Petra Judová                  Ing. Petra Zaoralová    

RESTAURANT AND BAR STROJOVNA

+420 736 634 461          |      restaurant@krumlovskymlyn.cz              

                                                                                                                        
                                                                                                                        
Company: Budějovický Budvar, n. p.                                                                                                                    
Address: K. Světlé 512/4,
370 21 České Budějovice

CIN: 00514152                                                                                                                    

VATIN: CZ00514152

Responsible person: Tomáš Olejník

Tomáš Olejník                  chef  Robert Černovský

MUSEUM, ANTIQUE, GALLERY AND WPS

+420 736 634 460          |      info@krumlovskymlyn.cz                            

                                                                                                                            

                                                                                                                        

Company: Krumlovský mlýn a. s.                                                                                                                      

Address: Široká 80, 381 01 Český Krumlov  

CIN: 25172247

VATIN: CZ25172247

Responsible person: Marek Šimon

Josef Šimon                          Marie Šimonová        ​​​