top of page

Malá vodní elektrárna

V prvních plánech o modernizaci mlýna jsou zakresleny tři nové turbíny: Velká Jonvalská turbína a Haagova turbína poháněla velký mlýn a malá Jonvalská turbína poháněla malý mlýn.

 

Okolo roku 1930 se ve mlýně instalovaly dvě rychloběžné Francisovy turbíny, které pracují na spádu 1,8 m a hltnosti obou turbín 5 m3. Dříve se turbíny používaly jako pohon transmisí.

 

Nyní jsou nainstalovány dva generátory, které dávají při optimálním stavu vody kolem 55 kW.  Zahájení rekonstrukce turbín začala v roce 2002. Vyrobená energie je využita pro vlastí potřebu a přebytečnou energii dodáváme do sítě od roku 2005.

Jelikož turbíny a strojovna jsou v prostorách vedle restaurace a v baru, generátory musí splňovat minimální hlučnost. 

 

Co se týká ekologie, je to jeden z nejstarších, nejlevnějších a nejčistějších zdrojů energie.

 

Strojovna je na požádání přístupná veřejnosti v doprovodu obsluhy dle otevírací doby restaurace nebo dle domluvy.

bottom of page